Stichting

Sinds januari 2016 is Stichting De Mollenhof een feit! Onze stichting heeft ten doel het verhogen van de kwaliteit van leven van groepen mensen (vooral uit de naaste omgeving), zoals mensen met zorgbehoeften, mantelzorgers en mensen die (tijdelijk) vastlopen. Maar ook iedereen die even een praatje wil maken, koffie wil drinken, creatief bezig wil zijn of lekker in de tuin wil werken. Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.’

Onze specifieke missie is het bieden van een locatie (ontmoetingsplek en rustplek) in de natuur en begeleiding van bovengenoemde groepen op De Mollenhof in Oeken.

Wat De Mollenhof wil uitdragen is: laagdrempeligheid, kleinschaligheid, ontzorging, veilige plek en persoonlijke benadering. Om dit doel te bereiken hoopt de stichting financiële middelen te verwerven via o.a. subsidies, donaties en schenkingen. Onze stichting heeft de ANBI status. Uw gift is daarom voor u mogelijk een aftrekpost bij uw belastingaangifte. In ons beleidsplan vindt u alle informatie m.b.t. de doelstelling & missie, samenstelling van het onbezoldigde bestuur, onze contactgegevens en het (fiscaal) RSIN nummer. Het beleidsplan t/m 2020 is hier beschikbaar (link naar PDF). Aan het beleidsplan 2021-2023 wordt momenteel gewerkt. Informatie over uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u terug in ons jaarverslag. Een kopie daarvan kunt u per e-mail opvragen via ons algemeen e-mailadres. Graag bedanken wij onze (oud)bestuursleden voor de belangeloze inzet voor De Mollenhof.

Werkzaamheden van de Stichting

De werkzaamheden van de stichting zijn gevarieerd en bestaan o.a. uit het (laten) faciliteren van een groepsruimte en ontmoetingsruimte die daarmee dient als een algemene voorziening voor inwoners van voornamelijk de gemeente Brummen. Ook het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, cursussen, workshops en/of bijeenkomsten voor voornamelijk deze doelgroep. De stichting beoogt geen winstoogmerk. Betrokkenen, donateurs en de lokale gemeenschap worden langs diverse kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang op De Mollenhof zoals via nieuwsbrieven (per e-mail), publicaties op de eigen website en via persberichten in lokale media, etc.

De Mollenhof wordt gesteund door

1 – Gemeente Brummen (www.brummen.nl). Onze gemeente heeft voor 2019 zorg ingekocht voor een ‘basis’-voorziening gedurende 4 dagdelen per week.  Deze basis-voorziening betreft dagbesteding/dagopvang voor medium-waardige bezoekers onder begeleiding van zorg-professionals.

2 – Oranje Fonds (www.oranjefonds.nl/vrienden). Het Oranje Fonds heeft een donatie gegeven voor zitbankjes en verhoogde moesbakken. Deze zijn in juni 2016 geleverd. En in 2019 doen we weer mee met NL-Doet. Deze keer op Vrijdag 15 maart 2019. Iedereen is welkom 😉

3 – Provincie Gelderland (http://leefbaarheid.gelderland.nl). Van de provincie kregen we in Oktober 2017 een subsidie toegekend als 75%-bijdrage voor de aanschaf van een ‘buitenkeuken op wielen’ (zodat we vanaf 11 December 2017 voortaan op sommige dagen samen met bezoekers kunnen koken of een lunch kunnen samenstellen), de aanleg van een Jeu-de-boules-baan (in 2018) en materiaal voor het opknappen van een kas (in 2018). In 2020 kregen we een bijdrage om een extra Covid-19 activiteit te ontplooien (‘periodieke interviews bij cliënten thuis, de opnamen worden onderling met tablets uitgewisseld).

4 – SLG – Stichting Landschapsbeheer Gelderland (http://leefbaarheid.gelderland.nl). SLG ondersteunt ons met een subsidie voor een landschapsplan en aanplant.

5 – Spectrum (www.spectrumelan.nl) ondersteunt ons met raad & daad. Ze denkt mee om onze toekomstplannen verder vorm te geven. Spectrum is onderdeel van ‘Leefbaarheidsalliantie Gelderland’ (Provincie Gelderland)

6 – IVN (www.ivn.nl) heeft onze aanvraag goedgekeurd voor het aanleggen van een Tiny Forest. IVN levert hierbij de benodigde kennis en een significante bedrage in de kosten. Vanaf eind 2020 worden de eerste stappen gezet.