Stichting

Sinds januari 2016 is Stichting De Mollenhof een feit! Onze stichting heeft ten doel het verhogen van de kwaliteit van leven van groepen mensen (vooral uit de naaste omgeving), zoals mensen met zorgbehoeften, mantelzorgers en mensen die (tijdelijk) vastlopen. Maar ook iedereen die even een praatje wil maken, koffie wil drinken, creatief bezig wil zijn of lekker in de tuin wil werken. Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.’

Onze specifieke missie is het bieden van een locatie (ontmoetingsplek en rustplek) in de natuur en begeleiding van bovengenoemde groepen op De Mollenhof in Oeken.

Wat De Mollenhof wil uitdragen is: laagdrempeligheid, kleinschaligheid, ontzorging, veilige plek en persoonlijke benadering. Om dit doel te bereiken hoopt de stichting financiële middelen te verwerven via o.a. subsidies, donaties en schenkingen. Onze stichting heeft de ANBI status. Uw gift is daarom voor u mogelijk een aftrekpost bij uw belastingaangifte. In ons beleidsplan vindt u alle informatie m.b.t. de doelstelling & missie, samenstelling van het onbezoldigde bestuur, onze contactgegevens en het (fiscaal) RSIN nummer. Het beleidsplan 2021-2023 is hier beschikbaar (link naar PDF). Informatie over uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u terug in ons jaarverslag (stichting_de_mollenhof_jaarverslag_2022). Graag bedanken wij onze (oud)bestuursleden voor de belangeloze inzet voor De Mollenhof.

Ons huidige bestuur: Eva, Ben en Wim.

Werkzaamheden van de Stichting

De werkzaamheden van de stichting zijn gevarieerd en bestaan o.a. uit het (laten) faciliteren van een groepsruimte en ontmoetingsruimte die daarmee dient als een algemene voorziening voor inwoners van voornamelijk de gemeente Brummen. Ook het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, cursussen, workshops en/of bijeenkomsten voor voornamelijk deze doelgroep. De stichting beoogt geen winstoogmerk. Betrokkenen, donateurs en de lokale gemeenschap worden langs diverse kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang op De Mollenhof zoals via nieuwsbrieven (per e-mail), publicaties op de eigen website en via persberichten in lokale media, etc.

De stichting wordt gesteund door

1 – Oranje Fonds (www.oranjefonds.nl/vrienden). Het Oranje Fonds heeft in 2016 een bijdrage gegeven voor aanschaf van enkele zitbankjes en verhoogde moesbakken. Ook doen we elk jaar mee met NL-Doet. Iedereen is dan welkom 😉

2 – Provincie Gelderland (http://leefbaarheid.gelderland.nl). Van de provincie kregen we in 2017 een subsidie toegekend als 75%-bijdrage voor de aanschaf van een ‘buitenkeuken op wielen’ (sindsdien kunnen we samen met bezoekers een (warme) lunch samenstellen); aanleg van een Jeu-de-boules-baan  en materiaal voor het opknappen van een kas (’tuinkamer’). In 2020 kregen we nog een bijdrage om een extra Covid-19 activiteiten te ontplooien (‘periodieke interviews bij cliënten thuis, de opnamen werden onderling met tablets uitgewisseld).

3 – SLG – Stichting Landschapsbeheer Gelderland (http://leefbaarheid.gelderland.nl). SLG heeft ons in het verleden ondersteund met een subsidie voor een landschapsplan en aanplant.

4 – Spectrum (www.spectrumelan.nl) ondersteunt ons met raad & daad. Ze denkt mee om onze toekomstplannen verder vorm te geven. Spectrum is onderdeel van ‘Leefbaarheidsalliantie Gelderland’ (Provincie Gelderland)

5 – IVN (www.ivn.nl) heeft in 2020 onze aanvraag goedgekeurd voor het aanleggen van een Tiny Forest. IVN leverde hierbij de benodigde kennis en een significante bedrage in de kosten. Het Tiny Forest is inmiddels gerealiseerd.

6 – SESAM-ACADEMIE (www.sesamacademie.nl). Sesam Academie is een maatschappelijk adviesbureau waarin ruim 75 senioren hun expertise belangeloos inzetten voor vrijwilligersorganisaties. Sesam Academie helpt ons sinds 2020 met het verder professionaliseren: de vertaling van onze visie en beleid naar de uitvoering daarvan.